График на юнска поправителна сесия за учениците от 12. клас – 2017/2018

Учебен предмет Дата Час
1. Български език и литература 25.06.2018 г. 9:30 часа
2. География и икономика ЗП, ЗИП 26.06.2018 г. 9:30 часа
3. История и цивилизация 27.06.2018 г. 9:30 часа
4. Френски език 28.06.2018 г. 9:30 часа
5. Живопис 28.06.2018 г. 9:30 часа
6. Математика 29.06.2018 г. 9:30 часа
7. Графика 02.07.2018 г. 9:30 часа
8. Дизайн 03.07.2018 г. 9:30 часа
10. ТБХОМ 04.07.2018 г. 9:30 часа