График на поправителна сесия за учениците от VIII до XII клас