ГРАФИК за явяване на изпит за проверка на способностите по МУЗИКА, за прием в осми клас, за учебната 2021-2022 година – 22.06.2021 година