Грамота за активното ни участие във фестивала „Изкуство и милосърдие“