Годишна изложба на малки художници

С прекрасна изложба зарадваха своите родители малките художници от IVд клас – паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство. Г-жа Мария Попова сподели, че това са една малка част от рисунките на децата, които не са изпратени за участие в различни регионални, национални и международни конкурси. Родителите благодариха за вниманието и грижата, с които обграждаме децата на „Охридски“. А ние им благодарим за гласуваното доверие! Пожелаваме успех и творческо развитие на малките художници!