С Левски в сърцето

На 19 февруари бе проведен иновативен урок „С Левски в сърцето“ с ученици от I „в“ и II „б“ класове с ръководители Сн. Чекелова и Д. Петрова.

Учениците от II „б“ клас бяха подготвили презентация, с която запознаха своите малки приятели с живота и делото на Левски. Рецитираха стихотворения, пяха песни и склониха глави в едноминутно мълчание пред святото дело на Апостола.

Урокът завърши с викторина за малките първокласници, които показаха завидни познания за живота на този велик българин. Като награда получиха работни листи за Левски. Всички заедно си пожелаха да имат повече от смелостта и любовта му към България.


На урока присъстваха представители на родителската общност, които останаха възхитени от знанията на нашите горди климентовци.