Важно!

От 30.11.2020 г. /понеделник/ всички ученици от I до XII клас
преминават към обучение от разстояние в електронна среда.
Продължителността на часовете, продиктувана от здравните
изисквания за непрекъсната работа с електронни устройства, е
както следва:
 за учениците от I до IV клас – по 20 минути
 за учениците от V до VII клас – по 25 минути
 за учениците от VIII до XII клас – 30 минути
Графикът на учебните часове за обучението от разстояние в
електронна среда за учениците от СУ „Св. Климент Охридски“
гр. Добрич е съобразен с горепосочените изисквания и е
предоставен на учениците.
Междучасията са по-дълги с цел да могат учениците да си почиват между часовете, като това е препоръчително да става НЕ пред компютъра.
Благодарим на всички родители и близки, които се включват
отговорно в нетрадиционния обучителен процес!