Първоначален план на бюджет по тримесечия за 2022 година