Благодарности!

Ръководството на училището изказва своята благодарност на всички, които взеха участие в организирането и провеждането на VII Национална конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“:
Корнелия Вълкова
Димитър Димитров
Стела Славова
Иванка Колева
Стелиян Трифонов
Ваня Иванова
Юлияна Герасимова
Наталия Стефанова
Веселина Атанасова
Петранка Тодорова
Анета Райкова
Миглена Стоянова
Нели Василева
Александра Недялкова
Росица Господинова
Детелина Захариева
Стилиян Митев
Милка Драгнева
Невяна Павлова
Радостина Калчева
Кремена Димитрова
Мария Попова
Христо Константинов
Ваня Гочева

Уважаеми колеги, приемете благодарности и позитивни отзиви и от страна на участниците и техните ръководители, и от името на висококвалифицираното ни жури: проф. д-р Димитрина Каменова; проф. д.п.н. Николай Колишев; Светлана Василева – началник на РУО – гр. Добрич; Димитър Дуков – журналист и общественик; д-р Кремена Митева – директор на Дом – паметник „Йордан Йовков“; Невяна Христова – директор на РБ „Дора Габе“.

Благодарим на всички участници!
Благодарим на журито за пълноценната работа и полезните съвети!