Гласуване за лого на проекта „Силните и слабите страни на медиите“

Логото, което събере най-много гласове, ще бъде предложено на нашите партньори за лого на нашия Европейски Проект „Силните и слабите страни на медиите“.

Всичко е във Вашите ръце, гласувайте.