График на учебни занятия

Уважаеми родители и ученици,
дистанционното обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде организирано съобразно графика за дейностите в начален етап и програмата за прогимназиален и гимназиален етап. Ситуацията е динамична и ние ще се постараем да се съобразяваме с всички промени.
Разчитаме на вашето разбиране и съдействие! 

График на часовете по смени
Начален етап
5, 6, 7 и 8 клас
9, 10, 11 и 12 клас