22.април – Международен ден на Земята

Международния ден на Земята отбелязаха учениците от II „a“ и II „б“
класове, с класни ръководители Димитрина Стефанова и Даниела Петрова.
Децата научиха любопитни факти и информация за различни
инициативи и дейности, свързани с този ден от интерактивната книжка. Тя беше създадена от учителите им и поместена в групите, където учители работят с учениците си.
За да направят малките си възпитаници съпричастни и отговорни в действията си, в условията на извънредното положение и дистанционната форма на обучение, на учениците беше поставена задача да участват във виртуален конкурс на тема: „С грижа за Земята“.
Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури, в лицето на Стела Славова – преподавател по изобразително изкуство в СУ
„Св. Климент Охридски“.
Отличилите се участници ще бъдат обявени в сайта на училището и ще получат грамоти.

*Интерактивната книжка е изработена посредством онлайн приложение и можете да се запознаете с нея в прикачения файл:

Ден на Земята