График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2016-2017 година

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ
КРЪГ
ОБЛАСТЕН
КРЪГ
НАЦИОНАЛЕН
КРЪГ
Български език и литература до 8 януари 2017 г. 6 февруари 2017 г. 10:00 часа 8 и 9 април 2017 г. (за 11. и 12.клас – РУО – Габрово, 9:00 часа); 10 и 11 април 2017 г. (за 7.клас – РУО – Стара Загора, 8:00 часа);
Английски език до 15 януари 2017 г. 6 февруари 2017 г. 14:00 часа 11 април 2017 г. (РУО – Благоевград, 10:00 часа)
Немски език до 31 януари 2017 г. 18 февруари 2017 г. 25 и 26 март 2017 г. (РУО – Сливен, 10:00 часа)
Руски език до 14 януари 2017 г. 11 февруари 2017 г. 9:00 часа 18 март 2017 г. (РУО – Пазарджик, 9:00 часа)
Испански език до 31 януари 2017 г. 18 февруари 2017 г. 9:00 часа 25 март 2017 г. (РУО – Стара Загора, 10:00 часа)
Френски език до 31 януари 2017 г. 18 февруари 2017 г. 9:00 часа 25 април 2017 г. (РУО – Кърджали, 10:00 часа)
Математика до 8 януари 2017 г. 8 февруари 2017 г. 9:00 часа 7, 8 и 9 април 2017 г. (за 7. и 8.клас – РУО – София); 7 до 10 април 2017 г. (за 9. до 12. клас – РУО – София)
Информатика до 13 януари 2017 г. 12 март 2017 г. 21 до 23 април 2017 г. (РУО – Видин)
Информационни технологии до 13 януари 2017 г. 18 март 2017 г. 13 и 14 май 2017 г. (РУО – Варна)
История и цивилизации до 29 януари 2017 г. 25 февруари 2017 г. 9:00 часа 21 до 23 април 2017 г. (РУО – Сливен, 8:00 часа)
География и икономика до 22 януари 2017 г. 18 февруари 2017 г. 9:00 часа 28 до 30 април 2017 г. (РУО – Пловдив, 8:00 часа)
Физика 14 януари 2017 г. 14:00 часа 19 февруари 2017 г. 14:00 часа 10 до 12 април 2017 г. (РУО – Разград, 8:00 часа)
Химия и опазване на околната среда до 22 януари 2017 г. 14:00 часа 12 февруари 2017 г. 9:00 часа 18 и 19 март 2017 г. (РУО – Варна)
Биология и здравно образование до 31 януари 2017 г. 14:00 часа 26 февруари 2017 г. 9:00 часа 1 и 2 април 2017 г. (РУО – Хасково, 9:00 часа)