Трето място за Златина Петкова – Xв клас

Златина Петкова – Xв клас, 3 място на конкурс за рисунка в рамките на кампанията „Дни на приобщаването“, организирана от Център за приобщаващо образование с подкрепата на Фондация „Америка за България“.