СУ „Св. Климент Охридски“ е иновативно училище

Нашето училище е включено в Списъка на иновативните училища в България. От новата учебна година учениците  от всички класове на Начален етап ще работят по проекти и обучението им ще се осъществява по модерни интерактивни и иновативни методики, съчетаващи общообразователната подготовка и изкуствата.