Световен ден за борба със СПИН

Световният ден за борба със СПИН бе отбелязан за поредна година в СУ „Св. Климент Охридски”. В продължение на един час възпитаници на училището от 11 клас участваха в различни интерактивни дейности, свързани с превенция за ХИВ и полово предавани болести, решаваха казуси, участваха в ролеви игри. Учениците изказаха лични мнения за отговорността на всеки, показаха много знания за начините на предаване и предпазване от ХИВ и СПИН. Най-важният  резултат от проведената дискусия бе, че учениците осъзнават собствената си отговорност, поведение и отношение за  бъдещето.

По инициатива на Превантивно-информационен център по наркотични вещества, Община Добрич и СУ „Св. Климент Охридски” гр. Добрич на втория етаж в Central mall – Добрич, бе открита изложба „Плакати” – посветена на 1 декември – Световен ден за борба със СПИН. 23 деца , ученици от 9 до 12 клас,  профил „ Графичен дизайн”, с ръководители Стела Славова, Велина Христова и Мария Попова, представиха свои творби. Всички участници бяха отличени лично от Йордан Йорданов, кмет на гр. Добрич,  с благодарност за труда, активността им и отношението им към проблема.  Има отправена покана изложбата да стане пътуваща и да бъде представена във всички училища на града.

Гордеем се с таланта на нашите възпитаници и тяхната гражданска позиция.

Постери