Родителска среща на първокласници 2018

На 10.09.2018 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща на първокласниците за учебната 2018-2019 година.

Заповядайте в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич.