Профил „Музика“

Профила ,,музика” предлага индивидуално обучение по класически и народни инструменти, народно класическо, поп и джаз пеене, компютърна обработка на звук и студийни техники за запис с приложение в радио, филмово и телевизионно творчество от I до XII клас.

Паралелно със специалните и общообразователните дисциплини интензивно се изучава английски език.

Възможност за пълноценно развитие на децата и за сценичната им изява дават постоянно действащите ансамбли: класически и народен хор, народен, акордеонен, китарен оркестър, вокална формация във всяка училищна степен.

Специалистите ни работят в сътрудничество с АМТИИ – Пловдив, МА НБУ – София, ВСУ ,,Черноризец Храбър” – Варна и международни асоциации в областта на изкуството