Проект School Radio Waves по програма Еразъм+ К2

Ученици и учители от СУ „Св.Климент Охридски“, гр.Добрич, които участват в проекта School Radio Waves по програма Еразъм+ К2, oсъществиха първата партньорска среща в Унгария, град Кечкемет. Основната тема, по която работят младите хора, е активирането на дейността на училищното радио. В проекта участват училища от пет държави: България, Испания, Португалия, Унгария и Полша. Проекти като този допринасят много за професионалното израстване на учителите и за разширяването на мирогледа на учениците, тяхната мотивация за учене. Чрез тях те виждат себе си като млади граждани на нова Европа.
Унгарските домакини ни посрещнаха много сърдечно и бяха организирали отлично партньорската визита на тяхна земя.
Темата на срещата ни в Кечкемет беше „Зависимостите на младите хора”. Учениците от всички страни направиха предварителни проучвания за зависимостите сред младите хора /алкохол, цигари, дрога, интернет, храна, секс/ и на срещата показаха резултатите от своята работа. Ние се представихме с чудесно видео направено от нашите креативни, пълни с идеи ученици: Александър Дончев, Божидар Йовев, Яна Обретенова и Пламена Християнова от Xа клас, Марина Димова от IXб клас, Таисса Кулчиар от VIIIа клас под ръководството на г-жа Геновева Тодорова, преподавател по английски език в училище.
След работните срещи, нашите мили домакини ни заведоха на екскурзия до град Сегед, където посетихме местното радио, разгледахме, прекрасната университетска библиотека, а следобедът бе посветен на посещение на местна телевизия, където ни разказаха за работата на телевизионния журналист.
Едно от най-вълнуващите ни преживявания беше посещението на музикалния музей Leskowsky, където са събрани стотици музикални инструменти от цял свят, някои от които много редки и екзотични и дори имахме възможността да посвирим на аборигенски диджериду.
Учениците през цялото време работеха в международни екипи и общуваха изцяло на английски език. Те участваха в работата на семинар по журналистика, където научиха как да правят интервюта, а в последния ден екипите от ученици записаха пет радиопредавания в студиото на училищното радио. По-късно, на обща среща направиха оценка на дейността си и получиха сертификатите си за участие. Денят завърши с турнир по боулинг и раздяла с много прегръдки и сълзи.
За учениците срещите с връстниците им бяха цяло приключение. Всеки от тях има партньор – момче или момиче от друга държава. Радостно беше, че с повечето от тях се сприятелиха, още щом се видяха. Всеки един момент заедно им беше интересен и забавен. Екипът ни остана с невероятни впечатления от хората в Унгария. В семействата на партньорите нашите ученици бяха посрещнати като собствени деца. Те обогатиха общата си култура за хората от тази страна и техния начин на живот.
В училището, в което гостувахме, имаше голямо съпричастие към проектното събитие. Това, което виждаш на лицата на всички, няма как да не те кара да се чувстваш уютно сред тях. За мен е много важно, че проектните дейности дават възможност на нашите ученици да видят и да преживеят другостта отвътре. Защото едно пътуване в непознатия свят е поглед отвън. Но когато влизат в семействата и преживяват традициите, това е вече съвсем различна ситуация. Нашите деца може би на този етап не осъзнават какъв е ефектът от участието им в проекта, но с времето все повече ще разбират, че е било в полза на развитието им и на изграждането им като граждани на света. Благодарим на всички ученици, родители и учители, които са съпричастни към работата ни по такива проекти! Антония Кондова
координатор на проекта