Проекти и дейности

„ЕРАЗЪМ+“ в действие

Учебната година приключи успешно в СУ „Св. Климент Охридски“, а с нея измина и първата година на 2-годишния проект пo Програма „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), сектор „Училищно образование“, озаглавен „Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2. През тази година бяха осъществени 2 мобилности с

повече

„Училищни радиовълни“ – осъществена радиопрограма

Участниците в програмата „Еразъм+“ създадоха окончателна международна радиопрограма по проекта „Училищни радиовълни“. Тя включва различни секции като новини, доклади, кръгла маса, репортажи, забавни анекдоти и др.

повече

Ученици и учители посетиха остров Ибиса

Ученици и учители от СУ “Св. Климент Охридски“ посетиха остров Ибиса, Испания. Визитата бе част от работата по проект „Училищни радиовълни“ по програма “Еразъм+”. Тази мобилност беше петата, поредна и заключителна за международния екип. Нашата група имаше щастието да се радва на изключително топло посрещане и прекрасни преживявания. Темата на поредната пета среща на участниците

повече

Завърши четвъртата Национална конференция по гражданско образование  „Семейство – училище – общество”.

За четвърта поредна година гр. Добрич  посрещнa ученици и преподаватели, участници в Националната конференция по гражданско образование  „Семейство – училище – общество”. Организатор и домакин на конференцията е СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич. Идеята за осъществяването на форума принадлежи на преподаватели от училището и е продиктувана от актуални, обществени проблеми, свързани както с младите,

повече

Съдържателно-Eзиковото Интегрирано обучение – един модерен подход

Екипът на СУ ”Свети Климент Охридски”, град Добрич за пореден път спечели проект по Програмата “Еразъм+“. В рамките на Ключова дейност 1 в областта на училищното образование ЕС отпуска финансиране за мобилност и участие в структурирани курсове за учители с цел обучение в чужбина, което подкрепя професионалното им развитие. Темата на проекта е ”Съдържателно-езиковото интегрирано

повече