Проекти и дейности

Посрещаме гости от четири европейски страни

Участието ни в международния проекта “Силните и слабите страни на медиите“ 2018-1-HU01-KA229-047836_3 –  по програмата на Европейския съюз Еразъм+ КД2 продължава. Тази седмица нашето училище е домакин нa втората от заплануваните в проекта срещи. Посрещаме гости от  четири европейски страни – Унгария, Германия, Исландия и Хърватия. Основна цел на проекта е да се запознаят учениците с

повече

Иновативен урок, включващ модерен подход (видео)

Поредно събитие за разпространение на придобитите знания и умения по осъществения от нас проект на тема ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход” бе организирано от екипа на проекта. В урока на учителките, Дочка Койчева – класен ръководител на 3а клас и Детелина Георгиева – преподавател по английски език, бяха интегрирани четири учебни дисциплини –

повече

Традиция и добри практики

През пролетните месеци март, април, май и юни, талантливите деца от училището ни ще участват в много интересен проект, свързан с работа и общуване с изкуство в пространството на Художествена галерия Добрич. Проектът носи атрактивно и провокативно заглавие „Големите майстори и малките художници“ и е разработен по идеа на Мария Попова и педагози от Художествената

повече

Урок от поредицата: ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”

Поредно събитие за разпространение на придобитите знания и умения по осъществения от нас проект на тема ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”. То бе организирано от екипа на проекта, но главно действащо лице в него беше Детелина Георгиева, преподавател по английски език и биология в среден етап. Тя подготви урок за хранителната верига, която

повече

Съдържателно-езиково интегрирано обучение – един модерен подход

През лятото на 2018 г. г-жа Марияна Иванова, учител в начален етап, бе част от група преподаватели, която участва в мобилност с цел обучение в чужбина. Тази квалификация в реномирани европейски учебни заведения, подкрепя професионалното и личностно развитие на учителите. Проектът, в който тя се включи, е в рамките на Ключова дейност 1 “Училищното образование”по

повече