Проверка на способностите по музика и изобразително изкуство – седми клас