Проведохме състезание по английски правопис „Spelling Bee“

За щести пореден път в училище се проведе състезанието по английски правопис „Spelling Bee“. Това състезание повишава увереността на ученицте в собствените им възможности, подобрява мотивацията им за учене на английски език и способността им да се представят пред публика.

Йоана Димитрова (V б клас) и Пламена Желева (Vll б клас) са нашите победители тази година в училищния кръг на състезанието, което се проведе на 09.03.2018 г.

Децата участваха в оспорвана надпревара от 14 кръга. Участниците бяха подкрепяни и аплодирани от своите приятели и родители. След награждаването всички заедно се почерпихме и поздравихме упоритите си пчелички за положените усилия да научат по 500 английски думи.