Прием на ученици за първи клас

График на дейностите по План-приема за първи клас
за учебната 2019/2020 година

Вид дейност Срок
  Първо класиране  
1. Приемане на заявления за записване. до 30.05.2019 г.
2. Обявяване на списъците с класираните ученици. 05.06.2019 г.
3. Записване на децата в първи клас – I-во класиране. до 12.06.2019 г.
  Второ класиране  
4. Обявяване на свободните места след първо класиране. 13.06.2019 г.
5. Приемане на заявления за участие във второ класиране. до 18.06.2019 г.
6. Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране. до 20.06.2019 г.
7. Записване на класираните деца на второ класиране. до 27.06.2019 г.
8. Попълване на свободните места след второ класиране. до 13.09.2019 г.

Често задавани въпроси

Всяко дете задължително постъпва като ученик в I-ви клас през годината, в която навършва 7 години.
Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. От 2003 г. е задължително обучението на деца една година преди постъпване в I-ви клас.
Изборът на училище се извършва от родителите на детето.
– Заявление за записване (по образец на училището);
– Копие от Удостоверението за раждане на детето;
– Удостоверение за завършена подготвителна група.
Родителят може да подава заявление за записване в училище.

Заявление за постъпване в първи клас
Критерии за прием на деца в първи клас