Прием на ученици за първи клас

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

График на дейностите по план-прием за първи клас

 

Често задавани въпроси

Всяко дете задължително постъпва като ученик в I-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Заявление за постъпване в първи клас

Онлайн формуляр за постъпване в първи клас

Критерии за прием на деца в първи клас

Прием първи клас 2020/2021 – Първо класиране