Прием на ученици за първи клас


*Графикът на дейностите за прием за следващата учебна година е в процес на актуализиране.

Често задавани въпроси

Заявление за постъпване в първи клас -> подава се на място в училище

Електронно заявление за постъпване в първи клас