Прием на ученици след завършен седми клас

Брой незаети места по приема на ученици в VIII клас след трети етап на класиране по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година (pdf)

 

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Профил/
Професия
Брой
ученици
Изучаване
на
английски
език
Приемни
изпити
Балообразуване
Музика 26 интензивно 1. Проверка на способностите по МУЗИКА
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по МУЗИКА
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Танцьор 26 разширено 1. НВО БЕЛ
2. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х НВО БЕЛ
2. 2 х НВО МАТЕМАТИКА
3. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
4. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Графичен дизайнер
26 разширено 1. Проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование

Сключеният договор между Нов Български Университет и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич дава предимство на завършилите профил „Музика“ и професия „Графичен дизайнер“ да продължат образованието си в НБУ от 3-ти семестър.

Какво трябва да направите, ако сте ученик в VII клас и искате да кандидатствате в нашето училище?

1. Подавате заявление за проверка на способностите по музика и/или изобразително изкуство.

2. Проверявате дали сте записани в списъците за проверка на способностите.

  • можете да получите тази информация от РУО-Добрич (3. етаж, високата сграда до мол „Добрич“) или в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич.

3. Явявате се на изпитите за национално външно оценяване:

  • НВО по български език и литература – на 21.05.2018 г.
  • НВО по математика – на 23.05.2018 г.

4. Проверявате какви са резултатите Ви от НВО по български език и математика – до 06.06.2018 г.

5. Явявате се на проверка на способностите:

6. Получавате служебна бележка с оценките от НВО по български език, математика и от изпита за проверка на способностите – от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г. вкл.

  • място за получаване: училището, в което учите.

7. Подавате заявление за участие в първи етап на класиране – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. вкл.

8. Записвате се, ако сте приети на първи етап на класиране в желаната от Вас специалност. Подавате заявление за участие във втори етап на класиране – от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл.

9. Записвате се, ако сте приети на втори етап на класиране в желаната от вас специалност – от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. вкл.

10. Подавате заявление за участие в трети етап на класиране – от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. вкл.

11. Записване на приетите ученици – от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г. вкл.

12. Безплатни консултации – музика и изобразително изкуство – от 28.05.2018 г. до 31.05.2018 г. вкл., 09:00 ч.

  • място: СУ „Св. Климент Охридски” гр. Добрич.