Прием на ученици след завършен седми клас

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
*Графикът на дейностите за прием за следващата учебна година е в процес на актуализиране.
Профил/
Професия
Брой
ученици
Изучаване
на
английски
език
Приемни
изпити
Балообразуване
Профил:

Музика

интензивно 1. Проверка на способностите по МУЗИКА
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по МУЗИКА
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Професия:

Танцьор

разширено 1. НВО БЕЛ
2. НВО МАТЕМАТИКА
1. 3 х НВО БЕЛ
2. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
3. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
4. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Професия:

Графичен дизайнер

разширено 1. Проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование

Какво трябва да направите, ако сте ученик в VII клас и искате да кандидатствате в нашето училище?

1. Подавате заявление (по образец) за проверка на способностите по музика и/или изобразително изкуство.

2. Проверявате в служебната бележка (за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите чрез тест и проверка на способностите), вписани ли са всички изпити, които сте заявили.

3. Явявате се на изпитите за национално външно оценяване:

  • НВО по български език и литература – на 16.06.2021 г.
  • НВО по математика – на 18.06.2021 г.

4. Проверявате какви са резултатите Ви от НВО по български език и математика – до ……………. г.

5. Явявате се на проверка на способностите:

* За професия „Танцьор“ се кандидатства по документи.

6. Получавате служебна бележка с оценките от НВО по български език, математика и от изпита за проверка на способностите –  ………………….. г.

  • място за получаване: училището, в което учите.

7. Подавате заявление за участие в първи етап на класиране – от ………….. до ………….. вкл.

8. Записвате се, ако сте приети на първи етап на класиране в желаната от Вас специалност – до ……………. вкл.