Прием на ученици след завършен седми клас

 

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Профил/
Професия
Брой
ученици
Изучаване
на
английски
език
Приемни
изпити
Балообразуване
Музика 26 интензивно 1. Проверка на способностите по МУЗИКА
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по МУЗИКА
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Танцьор 26 разширено 1. НВО БЕЛ
2. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х НВО БЕЛ
2. 2 х НВО МАТЕМАТИКА
3. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
4. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Графичен дизайнер
26 разширено 1. Проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование

Сключеният договор между Нов Български Университет и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич дава предимство на завършилите профил „Музика“ и професия „Графичен дизайнер“ да продължат образованието си в НБУ от 3-ти семестър.

Какво трябва да направите, ако сте ученик в VII клас и искате да кандидатствате в нашето училище?

1. Подавате заявление за проверка на способностите по музика и/или изобразително изкуство.

2. Проверявате дали сте записани в списъците за проверка на способностите.

 • можете да получите тази информация от РУО-Добрич (3. етаж, високата сграда до мол „Добрич“) или в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич.

3. Явявате се на изпитите за национално външно оценяване:

 • НВО по български език и литература – на 21.05.2018 г.
 • НВО по математика – на 23.05.2018 г.

4. Проверявате какви са резултатите Ви от НВО по български език и математика – до 06.06.2018 г.

5. Явявате се на проверка на способностите:

 • изобразително изкуство – 01.06.2018 г. 09:00 ч.
  Учебно-изпитна програма по изобразително изкуство (в процес на обновление)
 • музика – 04.06.2018 г. 09:00 ч.
  Учебно-изпитна програма по музика (в процес на обновление)
  График за явяване на изпит за проверка на способностите по музика (в процес на обновление)
 • място за провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич, бул. „Русия“ 2

6. Получавате служебна бележка с оценките от НВО по български език, математика и от изпита за проверка на способностите – от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г. вкл.

 • място за получаване: училището, в което учите.

7. Подавате заявление за участие в първи етап на класиране – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. вкл.

8. Записвате се, ако сте приети на първи етап на класиране в желаната от Вас специалност. Подавате заявление за участие във втори етап на класиране – от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл.

9. Записвате се, ако сте приети на втори етап на класиране в желаната от вас специалност – от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. вкл.

10. Подавате заявление за участие в трети етап на класиране – от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. вкл.

11. Записване на приетите ученици – от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г. вкл.

12. Безплатни консултации – музика и изобразително изкуство – от 28.05.2018 г. до 31.05.2018 г. вкл., 09:00 ч.

 • място: СУ „Св. Климент Охридски” гр. Добрич.