Прием на ученици след завършен седми клас

Свободни места за 9, 10 и 11 клас през учебната 2020-2021 г.

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Профил/
Професия
Брой
ученици
Изучаване
на
английски
език
Приемни
изпити
Балообразуване
Музика 26 интензивно 1. Проверка на способностите по МУЗИКА
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по МУЗИКА
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Танцьор 13 разширено 1. НВО БЕЛ
2. НВО МАТЕМАТИКА
1. 3 х НВО БЕЛ
2. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
3. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
4. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Графичен дизайнер
13 разширено 1. Проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование

Сключеният договор между Нов Български Университет и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич дава предимство на завършилите профил „Музика“ и професия „Графичен дизайнер“ да продължат образованието си в НБУ от 3-ти семестър.

Какво трябва да направите, ако сте ученик в VII клас и искате да кандидатствате в нашето училище?

1. Подавате заявление (по образец) за проверка на способностите по музика и/или изобразително изкуство.

2. Проверявате в служебната бележка (за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите чрез тест и проверка на способностите), вписани ли са всички изпити, които сте заявили.

3. Явявате се на изпитите за национално външно оценяване:

  • НВО по български език и литература – на 15.06.2020 г.
  • НВО по математика – на 17.06.2020 г.

4. Проверявате какви са резултатите Ви от НВО по български език и математика – до 29.06.2020 г.

5. Явявате се на проверка на способностите:

* За професия „Танцьор“ се кандидатства по документи.

6. Получавате служебна бележка с оценките от НВО по български език, математика и от изпита за проверка на способностите –  02.07.2020 г.

  • място за получаване: училището, в което учите.

7. Подавате заявление за участие в първи етап на класиране – от 03.07.2020 до 07.07.2020 г. вкл.

8. Записвате се, ако сте приети на първи етап на класиране в желаната от Вас специалност – до 16.07.2020 г. вкл.