Поправителна септемврийска сесия на учениците от VI и XII клас за периода 29.08.2019 г. – 05.09.2019 г.