Открихме нов център за подкрепа за личностно развитие

В навечерието на националния ни празник в училището се откри Център за подкрепа за личностно развитие. В уютна обстановка с подходящо оборудване ще работят ресурсния учител, логопеда и педагогическия съветник в училището. Благодарим на гостите, които уважиха училищното събитие!