Tалантливите деца на Фамилия Охридски – Петър Трифонов

Едно от талантливите деца на Фамилия Охридски за пореден път извоюва първо място в Национален конкурс. Петър Трифонов е ученик от шести A клас. През учебната 2017/2018 г. той участва в няколко Национални конкурса и успя да грабне първите награди. В първия национален ученически конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и

повече

Климентовци отново с награди

За поредна година малки и големи възпитаници на училището се завърнаха с престижни награди от Международния фестивал на изкуствата ТРИКСИ – Албена. Участията ни в различни категории и жанрове в конкурсната част на фестивала бе удостоено с отличия не само за децата, но и за техните преподаватели. Дългогодишно е и сътрудничеството на училищните представителни формации

повече

„ЕРАЗЪМ+“ в действие

Учебната година приключи успешно в СУ „Св. Климент Охридски“, а с нея измина и първата година на 2-годишния проект пo Програма „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), сектор „Училищно образование“, озаглавен „Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2. През тази година бяха осъществени 2 мобилности с

повече

„Училищни радиовълни“ – осъществена радиопрограма

Участниците в програмата „Еразъм+“ създадоха окончателна международна радиопрограма по проекта „Училищни радиовълни“. Тя включва различни секции като новини, доклади, кръгла маса, репортажи, забавни анекдоти и др.

повече