Програма

Провеждане на конференцията – 03 и 04 май 2019 г.

На 03.05.2019 г.

  1. Регистрация на участниците – 16:00 – 17:15 часа.
  2. Официално откриване на конференцията – 17:00 – 18:30 часа, поздрав от ученици на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.

На 04.05.2019 г.

Работни заседания

  1. Работни заседания І  и ІІ възрастова група – 9:00 – 12:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
  2. Работни заседания ІІІ възрастова група – 9:00 – 13:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;

Обяд

  1. Обяд – 12:00 – 13:00 часа – I и II възрастова група;
  2. Обяд – 13:00 – 14:00 часа – III възрастова група;

Работни заседания

  1. Работни заседания І  и ІІ възрастова група – 13:00 – 15:30 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
  2. Работни заседания ІІІ възрастова група – 14:00 – 16:00 часа, СУ “Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;

Награждаване на отличените

  1. Награждаване на отличените – 15:30 часа, І и ІІ възрастова група, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
  2. Награждаване на отличените и закриване на конференцията – 16:00 часа, ІІІ възрастова група, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;

Ред на явяване
(ще бъде обявен през месец март 2019 г.)