Програма

VI НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА:

„СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО”

…………2021 година

 П Р О Г Р А М А

………….2021 година

  • Пристигане и настаняване на участниците;
  • Регистрация на участниците – 16:00 – 17:10 часа, СУ ”Св. Климент Охридски”;
  • Откриване на конференцията – 17:30 – 18:30 часа, СУ ”Св. Климент Охридски”;

………….2021 година

  • Работни заседания І и ІІ възрастова група – 8:30 – 12:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
  • Работни заседания ІІІ възрастова група – 8:30 – 13:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;
  • Обяд – 12:00 – 13:00 часа – I и II възрастова група;
  • Обяд – 13:00 – 14:00 часа – III възрастова група;
  • Работни заседания І и ІІ възрастова група – 13:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
  • Работни заседания ІІІ възрастова група – 14:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;
  • Награждаване на отличените и закриване на конференцията – 16:30 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;

  Редът на явяване ще бъде обявен през месец март 2021 г.