Програма

VI НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА:

„СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО”

27. – 28.03.2020 година

 П Р О Г Р А М А

27.03.2020 година

 • Пристигане и настаняване на участниците;
 • Регистрация на участниците – 16:00 – 17:10 часа, Общински младежки център “Захари Стоянов” – Добрич ”;
 • Откриване на конференцията – 17:30 – 18:30 часа, Общински младежки център “Захари Стоянов” – Добрич;

28.03.2020 година

 • Работни заседания І и ІІ възрастова група – 9:00 – 12:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 • Работни заседания ІІІ възрастова група – 9:00 – 13:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;
 • Обяд – 12:00 – 13:00 часа – I и II възрастова група;
 • Обяд – 13:00 – 14:00 часа – III възрастова група;
 • Работни заседания І и ІІ възрастова група – 13:00 – 15:30 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 • Работни заседания ІІІ възрастова група – 14:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;
 • Награждаване на отличените – 15:30 часа, І и ІІ възрастова група, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 • Награждаване на отличените и закриване на конференцията – 16:00 часа, ІІІ възрастова група, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;

 Редът на явяване ще бъде обявен през месец март 2020 г.