Програма

Провеждане на конференцията – 04 и 05 май 2018 г.

На 04.05.2018 г.

 1. Пристигане и настаняване на участниците.
 2. Регистрация на участниците – 16:00 – 17:15 часа, Държавен куклен театър „Дора Габе“ – Добрич ”.
 3. Официално откриване на конференцията – 17:30 – 18:30 часа, Държавен куклен театър „Дора Габе“ – Добрич,

На 05.05.2018 г.

Работни заседания

 1. Работни заседания І и ІІ възрастова група – 9:00 – 12:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 2. Работни заседания ІІІ възрастова група – 9:00 – 13:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;

Обяд

 1. Обяд – 12:00 – 13:00 часа – I и II възрастова група;
 2. Обяд – 13:00 – 14:00 часа – III възрастова група;

Работни заседания

 1. Работни заседания І и ІІ възрастова група – 13:00 – 15:30 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 2. Работни заседания ІІІ възрастова група – 14:00 – 16:00 часа, СУ “Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;

Награждаване на отличените

 1. Награждаване на отличените – 15:30 часа, І и ІІ възрастова група, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 2. Награждаване на отличените и закриване на конференцията – 16:00 часа, ІІІ възрастова група, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;

Ред на явяване