Класирани рисунки

Награда Име на училището, град Име на ръководителя Тема на рисунката Имена и класа на ученика
Първа награда ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч Мариана Василева Семейство – училище – общество Десислава Николаева Пъшкова, 5 клас
Втора награда ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра Теменужка Русева „Детски свят“ Виктория Теодорова Георгиева, 4 клас
Трета награда ЧСУППЧЕМ „Леонардо да Винчи“, гр. Добрич Стела Славова Парад на хвърчилата Мария Мариянова Великова, 5 клас
Награда Име на училището, град Име на ръководителя Тема на рисунката Имена и класа на ученика
Първа награда ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич Детелина Петрова Семейство и общество Славяна Емилова Георгиева, 8 клас
Втора награда ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч Мариана Василева Семейство – училище – общество Стела Станимирова Карамишева, 7 клас
Трета награда Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол Рени Стоянова Димитрова Бъдещето зависи от нас Христо Атанасов Георгиев, 8 клас
Награда Име на училището, град Име на ръководителя Тема на рисунката Имена и класа на ученика
Първа награда ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич Детелина Петрова Семейство и общество Йоана Мирославова Костадинова, 11 клас
Втора награда ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич Детелина Петрова Семейство и общество Анастасия Желева Желева, 11 клас
Трета награда МГ „Баба Тонка“, гр. Русе Миглена Илиева Дамянова-Радойска Полет Даниел Петров Петров, 11 клас