Изпращане на материали за участие

Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ 2019

Ако Вашето училище кандидатства с повече от една разработка можете да ги изпратите наведнъж като съберете всички материали в един ZIP файл. Максималният допустим размер на един файл е 20 МБ.