Конкурс за лого на проекта ”School Radio Waves”

СУ “Св.Кл.Охридски” обявява конкурс за лого на проекта ”School Radio Waves”

Конкурсът е открит не само за участниците в Проекта, а и за други ученици с творческо мислене. Логото е лицето на всяка марка – то дава първото впечатление, затова дизайнът му е извънредно важен. Целият смисъл на създаването на лого е в изграждането на разпознаваема марка. Логото трябва да представя концепциите, които ще определят нашия Проект за развиването и обогатяването на работата на училищното радио. То трябва да покаже европейския интеркултурен обмен между обществените институции, училището и младите хора, работещи за радиото.

Техническа характеристика

  • Логото може да бъде изработено и представено на хартиен носител или електронен вид.
  • Проект представен на хартиен носител трябва да бъде с размер A5 (210 x 148 mm).
  • Проект представен в електронен вид може да бъде във формат TIFF, JPEG или PNG с размер А5 (300 ppi).
  • Логото може да бъде изработено в три, два или само на един цвят мастила.
    .

Комисия ще вземе решение относно най-доброто лого, което ще стане лого на нашия Проект и заедно с тези създадени от Вашите връстници от Потругалия, Испания, Унгария и Полша лога ще бъде качени на международния блог на Проекта през месец ноември.

Освен това победителят ще получи награда карта памет Verbatim 64GB SDXC PREMIUM, клас 10.

Проектните предложения заедно с информацията за участника (три имена, телефон за връзка) ще бъдат приемани на имейл competition@klohridski.com
Крайният срок за изпращане на проектите е 30.10.2016 г.

Можете ли да сте различни?

Опитайте се да разбиете правилата на дизайна и да поемете риска да създадете нещо свое. Опитайте различни стилове, опитайте различни цветови комбинации, докато откриете коя прави дизайна ви наистина оригинален. Забавлявайте се с графичните програми, които харесвате, и продължете да усъвършенствате дизайна, докато усетите, че се получил добре.

Желаем Ви успех!