Колегиум

Маргарита Манева

Маргарита Николаева Манева

Директор на училището
Образование: Приложна лингвистика (английски език и руски език) Английска филология

Колеги

Помощник Директори
Име, презиме, фамилия Длъжност
Валентина Борисова Георгиева Заместник-директор, учебна дейност
Мария Стефанова Димитрова Заместник-директор, учебна дейност
Наталия Вескова Стефанова Заместник-директор, административно-стопанската дейност
Юлияна Михайлова Герасимова Заместник-директор, учебна дейност

 

Начален етап
Име, презиме, фамилия Длъжност
Анелия Колева Андреева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Анета Димитрова Радева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Анета Михайлова Райкова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ваня Иванова Георгиева Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Веселина Йорданова Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Веселка Крумова Донева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Веска Димитрова Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Виолета Георгиева Белчева – Атанасова Старши учител, подготвителна група
Виолета Тодорова Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Галя Христова Георгиева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Даниела Георгиева Петрова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Детелина Велкова Василева – Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Деян Валентинов Боев Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Димитринка Станева Стефанова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дочка Койчева Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Иванина Ивелинова Паскалева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Иванка Станчева Стоянова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ирина Димчева Радева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Керанка Пейчева Димова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Керанка Петкова Цачева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Кремена Бориславова Митева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Марияна Христова Иванова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Миглена Евгениева Георгиева Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Минка Ганева Монева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Надя Василева Петкова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Нела Димитрова Василева – Георгиева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Петранка Симеонова Тодорова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Росица Костова Семова – Господинова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Румяна Иванова Дочева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Руска Недялкова Симеонова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Силвия Янакиева Николова – Ганчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Снежина Георгиева Чекелова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Снежанка Костова Атанасова Учител, подготвителна група
Снежинка Иванова Георгиева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Стефка Илиева Василева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Съби Николаев Колев Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Тетяна Радова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Гимназиален и прогимназиален етап
Име, презиме, фамилия Длъжност
Антония Стоянова Кондова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Асенка Никифорова Кулева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Атанас Драгомиров Капитанов Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Борислав Драгомиров Капитанов Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Велина Христова Господинова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Веселка Веселинова Илиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Виолина Василева Карадимова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Габриела Павлова Павлова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Галин Момчев Георгиев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Галина Гешева Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Геновева Каменова Тодорова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Георги Илиев Георгиев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Гергана Димитрова Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Даниела Василева Гичева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Дануша Стефанова Найденова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Десислав Здравков Халкаджиев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Детелина Георгиева Георгиева-Картелова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Детелина Живкова Петкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Димитър Георгиев Димитров Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Димитър Гочев Димитров Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Дончо Симеонов Дончев Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Евелина Георгиева Калева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Екатерина Стефанова Велкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Елка Йорданова Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Жулиде Оралова Адилсеидова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Иван Петров Коев Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Ивелина Христова Бошнакова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Кармелия Михайлова Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Катя Иринеева Вутова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Койчо Стоев Коев Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Корнелия Димитрова Вълкова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Красимир Георгиев Кръстев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Красимира Любенова Славова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Кремена Костадинова Димитрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Леонардо Едуард Хубесерян Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Магдалена Николова Стайкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мария Ангелова Маринова – Илиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мария Стоянова Попова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мартина Ивелинова Маринова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Милена Маринова Пеева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Милена Методиева Ангелова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Милка Вичева Драгнева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мими Атанасова Димова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Невяна Николаева Павлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Николай Манев Кулев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Николай Руменов Кулев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Нина Иванова Димитрова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Павлина Николаева Николова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Петър Маргаритов Георгиев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Петя Станчева Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Радостина Георгиева Калчева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Росица Иванова Бояджиева-Вълева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Рослава Драгомирова Енчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Светла Димитрова Димова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Светлана Иванова Николова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Светлин Константинов Куцаров Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Севдалин Владимиров Чобанов Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Севдалин Иванов Симеонов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Силвия Павлова Димитрова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Стела Христова Бахчеванова-Славова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Таня Михаилова Стрезова-Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Христо Стефанов Христов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Юлиана Йорданова Желязкова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Други
Име, презиме, фамилия Длъжност
Веселина Петрова Христова Учител, ресурсен
Милена Мирославова Савова Логопед
Пламена Петрова Христова Педагогически съветник