Ключ с верни отговори от НС „Европейско кенгуру“, IV клас