Клуб „Млад приложник“

По проект „Твоят час“ клуб „Млад приложник“ при 1 д клас изработиха зимна изложба от природни и отпадъчни материали.