Класирани за заключителен етап

            Подаване на заявка за явяване на заключителния етап на Конференцията по гражданско образование, гр.Добрич …………2021 г. се осъществява чрез свободен текст на e-mail g.obrazovanie@klohridski.com  до …………… вкл.

            В заявката е необходимо да  представите имената на участниците  и ръководителите /ако има промяна или не са упоменати/, както и актуални координати на всеки ръководител. Молбата ни е имената на участниците в драматизациите също да бъдат представени, като редакция не може да бъде осъществявана след ……………….

            До петък – ………………2021 г. ще бъдат изпратени  официални уведомителни писма до всяко от класираните училища.

Координати на местата за настаняване в гр. Добрич можете да откриете тук:

https://bulgaria-dobrich.com/

http://www.villadipoletta.com/

хостел към Младежки център “Захари Стоянов”  058 600 148 

Класирани първа възрастова група

Класирани втора възрастова група

Класирани трета възрастова група

Класирани рисунки