Интерактивен урок на тема „Българско фолклорно творчество“

Интерактивен урок по български език и литература на тема „Българско народно творчество“ проведоха днес ученици от пети клас. Гостуваха им самодейци от с. Кардам, които им показаха някои дейности от бита на българина в недалечното минало. Учениците се включиха в месенето на хляба, в преденето на вълната и научиха нагледно за какво са служили някои предмети от ежедневието на техните баби и дядовци.