Иновативен урок „Зимни празници“

Днес  2 a клас проведе иновативен урок извън стандартната класна стая в Етнографската къща. Цялата ни подготовка е подчинена на главната ни цел, свързана с иновациите в образованието, което се изразява в задълбочаване на знанията по български език и литература в съчетание с фолклора и изкуствата.