Изкуството обучава, изкуството възпитава

Ако желаете вашето дете да развие своите дарби, да мисли креативно и заедно с това да получи отлична общообразователна, езикова и професионална подготовка, училище „Св. Климент Охридски“ в град Добрич е вашето училище.

Повече информация за прием на ученици след завършен седми клас