За миролюбива атмосфера и училищна среда

Екипът на нашето училище непрекъснато се грижи за поддържането на благоприятна и миролюбива атмосфера и училищна среда. Като всяко семейство и във фамилия Охридски се получават конфликтни ситуации между ученици, учители, родители. Понякога въвлечени в конфликта ни е трудно да направим обективна преценка и да видим истинската ябълка на раздора.

От тази учебна година нашето училище има свой медиатор, който ще помага на екипа ни за качествено и трайно справяне с конфликтни ситуации и агресивно поведение.