Заедно за един по-добър свят

Нашето училище вече си има онлайн платформа, която да подпомогне подобряването на комуникацията между учители, ученици и родители.

Целта на тази платформа е да ни сплоти в името на по-добро взаимоотношение, мир и любов. Да помогне за насърчаването развитието на всеки ученик като по-пълноценно човешко същество, като помогне на учениците да растат като едни осъзнати хора. Осъзнаването е по-дълбокото опознаване на себе си и околния свят. Вярваме, че тази платформа ще насочи вниманието на учениците, родителите и учителите към един позитивен начин на живот. Всички ще започват повече да наблюдават и забелязват както своите чувства, нужди и поведение, така и на всички хора около тях. Това ще възпитава у всеки един от нас положителни качества и добродетели като му помага да стане състрадателен, съпричастен, отговорен и добър човек.

Нарекохме тази платформа „Заедно“. Всички ученици, родители и учители от нашето училище могат да се включат като изпратят заявка за регистрация на zaedno.klohridski.com