Ден на толерантността

По повод 16 ноември – Международен ден на толерантността, се проведе час на класа IVв и IVг класове заедно с логопеда и педагогическия съветник в училището. Обобщението в края на занятията е: Да бъдем толерантни, да бъдем добри!