Ден на отворените врати

Днес, наши ученици посетиха Административен съд – Добрич, във връзка с обявеният Ден на отворените врати. Учениците бяха от 10 и 12 клас. Те разгледаха работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Административен съд и се запознаха с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация. Съдия Теодора Милева ги запозна със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд с правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала. Бе проведена и интересна среща с медиаторите: г-жа Жанета Николова и г-жа Диана Далакманска на тема “Медиацията – ключ към разрешаване на спорове”. Бяха наградени и отличените от конкурса за есе за ученици на тема: “Съдебната власт – огледало на живота”, където Геновева Гочева от 9 клас, Златомира Георгиева от 10 клас и Цонка Вержилова от 12 клас получиха грамоти и Конституцията на Република България.