Демо урок по програмиране

Отбелязваме Европейската седмица на програмирането в периода  10-25.октомври.
Демо урок по програмиране с ментор от MindHub Добрич се проведе за групи от учениците от 5 до 11 клас, който ще бъде осъществен и с останалите групи от същите класове в часовете по ИТ. При учениците от 3 и 4 клас също предстои да се проведе  другата седмица.

В този демонстрационен урок учениците от 5-ти клас програмират роботите Даш и Дот да изпълняват предварително зададени команди. Заедно с ментора от MindHub Добрич, те изпълнят супер мисия, в която трябва да програмират робота, така че да уцели поставените пред него мишени.

Децата от 5 клас имат възможността да се докоснат до програмирането по един забавен и увлекателен начин чрез насърчаване на:
– пространствено мислене чрез метода на игровизацията;
– развиване креативно мислене;
– презентиране на идеите си;
– смислено използване на технологиите, за да откриват нови хоризонти;
– запазване на концентрация;
– намиране решения на комплексни проблеми, докато се забавляват.

За учениците от 6 до 11 клас MindHub Добрич представя микроконтролерната платка Micro:bit, която програмират и превръщат в популярната игра „Камък, ножица, хартия“.

* Учениците, които желаят могат да получат сертификат за участие в Европейската седмица на програмирането.
** Събитието е част от предвидените дейности за повишаване мотивацията на учениците за развиване на умения и компетентности на 21-ви век, които ще бъдат осъществени вследствие на спечелен проект по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда” на Министерство на образованието и науката.

*** Линкове с допълнителна информация:
https://codeweek.eu/view/322841/misiya-programirai-robot

https://codeweek.eu/view/322828/razrabotka-na-proekt-s-microbit

https://mindhub.bg/