Актуализирано разписание на учебните часове

Уважаеми ученици и родители,

От понеделник, 11.05.2020 г., учебните  часове ще се провеждат по програмата за втория учебен срок по приложеното разписание:

Първа смяна – 8, 9,10, 11 и 12 клас

1 час 8.30 – 9.00

2 час 9.10 – 9.40

3 час  9.50 – 10.20

4 час 10.30 – 11.00

5 час 11.10 – 11.40

6 час 11.50 – 12.20

7 час 12.30 – 13.00

Втора смяна – 5,6 и 7 клас

1 час 13.10 – 13.40

2 час 13.50 – 14.20

3 час 14.30 – 15.00

4 час 15.10 – 15.40

5 час 15.50 – 16.20

6 час 16.30 – 17.00

7 час 17.10 – 17.40